Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Właścicielem bloga (Operatorem Serwisu) dostępnego pod adresem https://coachella.pl/ jest Fundacja Zendriving z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 13, 00-739 Warszawa, e-mail: fundacja@zendriving.pl,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w trakcie rejestracji jest Operator Serwisu.
 3. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją usług oraz w celach marketingowych i promocyjnych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celach:
  1. podjęcia działań niezbędnych do realizacji usług przez Operatora Serwisu, w tym w szczególności dystrybucji produktów online,
  2. marketingowych i promocyjnych.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie, po zakończeniu trwania umowy – czyli po usunięciu danych osobowych użytkownika z Serwisu Operatora, dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez pięć pełnych lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie zakończenia umowy, chyba że pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem nie doszło do żadnego zdarzenia podlegającego obowiązkowi przechowania danych na cele kontroli. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody.
 8. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Operator Serwisu ma prawo przesyłać na adres e-mail Użytkownika Głównego informacje odnośnie zmian funkcjonalności systemu odnoszące się do zakresu usług świadczonych na rzecz Użytkownika, niezbędne powiadomienia związane z bieżąca realizacją umowy oraz powiadomienia związane z dochodzeniem roszczeń własnych z tytułu świadczonych usług na rzecz Użytkownika.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych, promocyjnych i handlowych.
 11. Administrator Danych Osobowych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych zapewnia ochronę danych osobowych, w szczególności przed ich:
  1. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  2. ujawnieniem albo utratą,
  3. zniszczeniem,
  4. nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.

POLITYKA COOKIES

 1. Blog https://coachella.pl/ używa plików cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.
 2. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 3. Serwis stosuje Cookies wydajnościowe, zbierające informacje o sposobie korzystania ze serwisu, w celu zapewnienia jego lepszego działania, oraz Cookies funkcjonalne, pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
 4. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, jednakże może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.